CONDICIONS DE COMPRA
Les presents Condicions Generals de Compra regulen l'ús del lloc web, Ursulallibres.cat, del qual Jordi Puig Castellano és titular.
Els dominis www.ursulallibres.catwww.ursulallibres.com, amb tots els subdominis associats, pertanyen a Jordi Puig Castellano, NIF/CIF 35062506H amb domicili a Lladó, carrer dels Horts 3, 17745 Lladó. 
Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 972 553789, o enviant un correu electrònic a info@ursulallibres.cat
En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d'aplicació, informem:
OBJECTE 
Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online  de la Editorial Úrsula Llibres, del qual es titular Jordi Puig Castellano amb CIF 35062506H , en relació amb els productes  que oferim a través del nostre lloc web Ursulallibres.cat.
En utilitzar el lloc web online Ursulallibres.cat o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d'acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.
El lloc web online.Ursulallibres.cat té per objecte la venda de llibres editats per la editorial Úrsula Llibres. Les característiques dels mateixos apareixen reflectides en les corresponents pàgines d'aquesta web, així com les particularitats de cada operació que pugui realitzar en aquest entorn, sempre en idioma català i castellà i anglès.
Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d'efectuar cada comanda.
COMANDES
El realitzar una comanda a Ursulallibres.cat equival a l'acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.
El comprador es compromet a fer ús del lloc web ursulallibres.cat només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s'obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.
El fer una comanda a través de ursulallibres.cat garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a ursulallibres.cat.
El lliurament dels encàrrecs el farà Úrsula Llibres pels seus propis mitjans o a través d'una agència de transport designada per la mateixa editorial. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client. Úrsula Llibres ni el seu titular no assumeixen cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sense perjudici de l'anterior, Úrsula Llibres adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament pugui efectuar-se el més aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari.
Úrsula Llibres es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que senyals en el formulari de comanda. Pots sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda.
No es lliuraran comandes en apartats postals.
El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d'enviament seleccionat. Cada mètode d'enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s'aplicaran a la teva comanda. Els dies feiners conten de dilluns a divendres, excepte si algun d'ells és festa local o nacional.
El càlcul d'aquest termini està basat en diversos factors, incloent-hi l'adreça de destinació i la rapidesa amb la què puguem processar i ajuntar els productes de la comanda per al seu enviament.
PAGAMENT
Ursulallibres.cat ofereix la possibilitat d'efectuar el pagament amb targeta. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent i un cop s'hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.
En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l'entitat financera corresponent. El sistema d'encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.
La seguretat en la compra electrònica està garantida per l'entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer de pagament amb targeta.
Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l’entitat financera corresponent, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.
Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si l'entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.
Úrsula Llibres es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l'usuari/client de ursulallibres.cat pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des ursulallibres.cat ens posaríem en contacte amb el client per informar d'aquest canvi, oferint l'opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.
PREU, TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA I COST DEL TRANSPORT
Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs) i únicament cal afegir-hi les despeses d'enviament que, per a cada destinació i opció de transport escollida, s'especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l'operació, s'especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l'operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d'aplicació.
COST DEL TRANSPORT:
- Enviaments a domicili (Península Ibèrica): GRATUÏT a partir de 80€ de compra. Per a enviaments de amb preu total inferior, el cost del transport serà de 5,4€.
- Enviaments a domicili (Illes Balears): 7,50€
-Enviaments a domicili ( Europa) des de 26 €
-Enviaments a domicili ( Resta del món) consultar
Per a qualsevol informació sobre la teva comanda, pots sol·licitar-la  enviant un correu electrònic a info@ursulallibres.cat.
Úrsula Llibres es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en ursulallibres.cat, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.
INFORMACIÓ I CONSULTES
Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes  que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d'incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de Contacte del portal. 
DEVOLUCIONS
Dret de revocació: l'Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d'Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb Úrsula Llibres mitjançant  correu electrònic dirigit a info@ursulallibres.cat
Si el producte sol·licitat no s'adequa a les seves necessitats, s'admetrà la devolució corrent les despeses d'enviament i recollida del paquet per compte del client. El producte s'ha de retornar dins del seu embalatge original i en perfectes condicions. Un cop verificat el seu estat en el nostre magatzem, es procedirà al reintegrament de l'import del producte de la mateixa forma en què es va efectuar el seu pagament (transferència bancària / targeta). Per a això, ha d'incloure en el paquet retornat una nota amb el seu nom complet, dades bancàries per realitzar la transferència i el motiu de la devolució. 
Si el producte és defectuós o no correspon amb la comanda realitzada, Úrsula Llibres assumirà les despeses de devolució i nou enviament. El producte s'ha de retornar en el seu embalatge original i s'ha d'incloure un full indicant el seu nom complet, dades bancàries per realitzar la transferència i el defecte que té el llibre.
 En qualsevol dels casos, la comunicació de devolució s'ha de fer en el termini de 14 dies naturals des de la recepció de l'enviament, bé a través de correu electrònic: info@ursulallibres.cat o bé telefònicament: 9720553789. Una cop passat el termini només s'admetrà la devolució si el producte és defectuós, però serà el client qui assumeixi les despeses de transport per haver passat el termini establert de devolució.
Per poder efectuar la devolució, el producte ha d'estar complet i en en perfecte estat. Pel que fa a l'embalatge del producto retornat, no és necessari que mantingui les condicions originals, però si aquest fos el cas, el producte podria patir una depreciació.
RESPONSABILITAT
Ursula llibres no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d'un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.
Ursula llibres no podrà ser considerada responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d'interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.
El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.
En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Ursula llibres per arribar a una resolució amistosa.
SEGURETAT
Tot el procediment de compra i la transmissió de les dades personals del comprador s'efectua amb total garantia de seguretat i confidencialitat , utilitzant un protocol de connexió segura HTTPS.
DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES DRETS
El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes www.ursulallibres.catwww.ursulallibres.com, als quals pugui accedir són propietat exclusiva Jordi Puig Castellano. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d'aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l'autorització escrita Jordi Puig Castellano.
LLEI APLICABLE
Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l'usuari i Úrsula Llibres les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.