Carrer Horts del Priorat s/n

17745 Lladó

Catalunya

tel +34 972 553 789

info@ursulallibres.cat